لاگ بندرعباس

وبسایت لاگ بندرعباس

لاگ بندرعباس

وبسایت لاگ بندرعباس

در اینجا میتوانید در مورد لاگ بندرعباس بخوانید و اخبار آنرا پی بگیرید

بایگانی
  • ۰
  • ۰

همین دیگه و اینکه بعدا جلسه میزاریم.

  • فاروق کریمی زاده
  • ۰
  • ۰

مکان و زمان این جلسه همان مکان و زمان(جز تاریخ) جلسه اول است.

تاریخ: ۳/۸/۱۳۹۸

جمعه سوم آبان ۱۳۹۸

  • فاروق کریمی زاده
  • ۰
  • ۰

مکان: بندرعباس - بازار بزرگ هرمزگان - طبقه تجاری آخر(سوم) - بوکتاب - لم کده طبقه دوم.

تاریخ: جمعه 19/07/1398

زمان: ۱۹:۰۰

گزارش: جلسه یک نفره(!) برگزار شد.

  • فاروق کریمی زاده